Poznejte školu
očima studentů

SPOKOJENÍ KLIENTI

Gymnázium ŽidlochoviceGymnázium Židlochovice
Slovanské Gymnázium OlomoucSlovanské Gymnázium Olomouc
Právnická fakulta Univerzity PalackéhoPrávnická fakulta Univerzity Palackého
Evaluace výuky je služba poskytující komplexní hodnocení metod a dopadu školní výuky. Je to zpětná vazba pro učitele, personální nástroj pro ředitele a hlavně cesta ke zlepšení výuky pro studenta.

PŘÍNOS EVALUACE

Illustration
Studenti
Prostřednictvím systematické evaluace výuky budou mít studenti možnost se pozitivně podílet na průběhu vlastního vzdělávání. Forma dotazníků přitom pomáhá snadnému vyjádření spokojenosti i nespokojenosti.
Illustration
Ředitel
Kvalita výuky je jedním z nejdůležitějších kritérií, které by měl ředitel sledovat. Zpětná vazba od studentů pomůže identifikovat silné stránky výuky a šířit dobrou praxi, ale také pomůže odhalit slabé stránky a pracovat na jejich nápravě.
Illustration
Učitelé
Jelikož hlavní náplní práce učitelů je samotná výuka, na sbírání zpětné vazby nezbývá tolik času. Naše evaluace je nástroj, se kterým si učitelé mohou vytvořit lepší představu o tom, co studentům vyhovuje a co by mohli změnit.

UKÁZKA

K dispozici pro vedení školy i učitele jsou předzpracovaná data, ve kterých není třeba dlouze hledat pro získání potřebných informací. Například z ukázky níže by pan učitel Pankrác Urbánek ihned poznal, že studenti A) oceňují jeho nadprůměrnou férovost a schopnost je inspirovat, ale B) jeho styl shledávají příliš náročným.K dispozici pro vedení školy i učitele jsou předzpracovaná data, ve kterých není třeba dlouze hledat pro získání potřebných informací. Například z ukázky níže by pan učitel Pankrác Urbánek ihned poznal, že studenti A) oceňují jeho nadprůměrnou férovost a schopnost je inspirovat, ale B) jeho styl shledávají příliš náročným.

JAK TO FUNGUJE

1projednáme
Vedení školy dostane od našeho týmu návrh podoby dotazníku pro studenty a výstupu pro učitele. Škola nás upozorní na svá specifika a dohodneme se na termínu sběru dat.
2dodáme
Digitální anonymní dotazníky připravíme každé třídě dle jejich předmětů, učitelů a počtu studentů. Dodáme unikátní identifikační kódy do každé třídy a poradíme s organizací vyplňování.
3zpracujeme
Posbíraná data zanalyzujeme a vytvoříme přehledné vizualizace přístupné z jakéhokoliv počítače. Výstupy jsou určeny pro další analýzu vedením školy a učiteli, příp. samotnými studenty – režimy oprávnění si zvolí ředitel.

KONTAKT

kontaktní osoba
Jakub Dostál
jakub.dostal@evaluacevyuky.cz
© Abradatas