Přínos Evaluace Jak to funguje Ukázka Kontakt
E
Poznejte školu
očima studentů
Sigma
Spolupracujeme s:
ZŠH
ZŠ 1. Máje Hranice
Slovanské Gymnázium Olomouc Slovanské Gymnázium Olomouc insert_chart Veřejné výsledky
ZŠBL
ZŠ Bílá Lhota
Přínos evaluace
Student

Studenti

Prostřednictvím organizované evaluace výuky budou mít studenti možnost se pozitivně podílet na průběhu vlastního vzdělávání. Forma dotazníků přitom pomáhá snadnému vyjádření spokojenosti i nespokojenosti.
Director

Ředitel

Kvalita výuky je jedním z nejdůležitějších kritérií, které by ředitel měl sledovat. Zpětná vazba od studentů pomůže identifikovat silné stránky výuky a šířit dobrou praxi, ale také pomůže odhalit slabé stránky a pracovat na jejich nápravě.
Teacher

Učitelé

Jelikož hlavní náplní práce učitelů je samotná výuka, na sbírání zpětné vazby nezbývá tolik času. Naše evaluace je nástroj, se kterým si učitelé mohou vytvořit lepší představu o tom, co studentům vyhovuje a co by mohli změnit.
Jak to funguje?
1
Veni
Ředitel a vedení školy s námi prodiskutuje, jak si evaluaci představuje, co od ní očekává a kdy by se měla uskutečnit.
Šipka
2
Vidi
Dotazníky (papírové, nebo digitální) dodáme do školy ve smluvený termín a pomůžeme s organizací.
Šipka
3
Vici
Získaná data zanalyzujeme a vytvoříme přehledné vizualizace v podobě webové aplikace.
Ukázka
Kontakt
odpovědná osoba
Jakub Dostál